Úřední deska

Informace - Cestovní doklady pro děti

Informace - Cestovní doklady pro děti

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení Bělská skupina

Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení Bělská skupina

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet za rok 2015 Bělská skupina-přílohy

Závěrečný účet za rok 2015 Bělská skupina - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Vyvěšeno: 25.5.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Bělské skupiny

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Bělské skupiny

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet za rok 2015 Bělská skupina

Závěrečný účet za rok 2015 Bělská skupina

Vyvěšeno: 25.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka na VZ 1.6.2016

Pozvánka na VZ 1.6.2016

Vyvěšeno: 23.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky

Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky

Vyvěšeno: 13.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Závěrečný účet obce za rok 2015 - příloha - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Vyvěšeno: 13.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Inventarizační zpráva za rok 2015-příloha závěrečného účtu za rok 2015

Inventarizační zpráva za rok 2015 - příloha závěrečného účtu za rok 2015

Vyvěšeno: 13.5.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015

Vyvěšeno:13.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno: 13.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Povolení k těžbě dřeva

Vyvěšeno: 13.5.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Povolení k těžbě dřeva

Povolení k těžbě dřeva - Mach Radek, Krašovice 18
Vyvěšeno: 13.5.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Záměr odprodeje pozemků

Vyhlášení záměru odprodeje pozemků
pozemek p.č. 146 o výměře 5 m
pozemek p.č. 176/6 o výměře 4,7m

Vyvěšeno: 13.5.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná Vyhláška - Finanční úřad

Vyvěšeno: 28.4.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Výzva k vyzvednutí písemnosti, uložené na poště - Barbora Pokorná

Vyvěšeno: 20.4.2016

Sejmuto:

Rozhodnutí o povolení kácení

Vyvěšeno: 6.4.2016

Dokument ke stažení

Výzva k vyzvednutí písemnosti

Výzva k vyzvednutí písemnosti, uložené na poště - Mgr. Radim Novotný

Vyvěšeno: 6.4.2016

Sejmuto:

Nabídka pozemků k náhradním restitucím 2

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Nabídka pozemků k náhradním restitucím

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Svoz nebezpečného odpadu

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o uložení písemnosti
Mgr. Radim Novotný, Krašovice 49
Písemnost (odesílatel – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky) lze vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadu v Krašovicích
Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Plakát k oznámení z KÚ Plzeň. kraje

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Informace z KÚ

Informace - kůrovec

Vyvěšeno: 30.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Agenda nedostatečně označených osob v KN

Agenda nedostatečně označených osob v KN

Vyvěšeno: 16.3.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Oznámení

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům, že je možno v termínu do 30. dubna ukládat větve z prořezu stromů u rybníka v prostoru za mostem přes potok Bělá. Prostor k ukládání je označen. Není povoleno ukládat jiný biologický materiál než větve stromů.
Vyvěšeno: 16.3.2016
Sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení - kácení stromů.
Vyvěšeno: 16.3.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení 1/2016

Usnesení 1/2016
Vyvěšeno: 7.3.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Těžba dřeva sdělení

Těžba dřeva z obecních lesů
Vyvěšeno:25.2.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Uzavření komunikace

Upozornění - Uzavření komunikace
Vyvěšeno:25.2.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Pozvánka VZ 2.3.2016

Pozvánka na VZ 2.3.2016
Vyvěšeno: 23.2.2016
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Upozornění - kotle

Upozornění na kontrolu spalovacích zdrojů vytápění

Vyvěšeno: 13.1.2016

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Veřejná vyhláška

Úřední vyhláška - rozhodnutí - Martin Pašek

Vyvěšeno: 22.12.2015

Sejmuto:

Dokument ke stažení

Poplatky na rok 2016

Poplatky na rok 2016
Vyvěšeno: 21.12.2015
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Smlouva o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění odpadních vod od 1.1.2016
Vyvěšeno: 17.12.2015
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Usnesení 5/2015

Usnesení z 5.zasedání dne 16.12.2015
Vyvěšeno: 17.12.2015
Sejmuto:

Dokument ke stažení

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016
Vyvěšeno:30.11.2015
Sejmuto:

Dokument ke stažení