Vítejte na oficiálním webu obce Krašovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky a dokumenty obce

Zákony, vyhlášky a dokumenty obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Vyhlášky a dokumenty obce Účinnost
Vyhláška 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2019
Vyhláška 1/2017 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 20.4.2017
Vyhláška 2/2016 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 22.12.2016
Vyhláška 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krašovice 13.5.2015
Vyhláška 3/2014 - kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě 10.9.2014
Vyhláška 1/2014 - o místním poplatku ze psů 4.6.2014
Vyhláška 5/2012 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 12.12.2012
Vyhláška 1/2009 - kterou se ruší dříve vydané vyhlášky o změně koeficientu pro daň z nemovitostí 11.11.2009
Řád veřejného pohřebiště 20.6.2017
Jednací řád zastupitelstva 19.3.2019
 Program rozvoje obce 13.2.2019