Vítejte na oficiálním webu obce Krašovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Krašovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Krašovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 30. listopad 1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Krašovice

      - zastupitelstvo obce

            - Kontrolní výbor zastupitelstva

            - Finanční výbor zastupitelstva

            - Kulturní výbor zastupitelstva

      - Obecní úřad

      - Knihovna obce

      - Jednotka požární ochrany obce

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Krašovice
  Krašovice 49
  330 13 p. Trnová

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Krašovice
  Krašovice 49
  330 13 p. Trnová

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 371 121 365
  mobilní telefon: +420 725 815 741 - starosta

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.krasovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Krašovice
  Krašovice 49
  330 13 p. Trnová

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  urad@krasovice.cz

  Elektronická podatelna 

 • 4.8 Datová schránka

  m26br2g

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 727096349/0800 (ČS), 94-9716371/0710 (ČNB)

6. IČ

00572888

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Ano, DIČ: CZ00572888

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: